Oprogramowanie

Systemy obsługi i przetwarzania tekstowych baz danych

Zastosowanie do obsługi siatki haseł i artykułów encyklopedii i słowników

System wyszukiwania pełnotekstowego wg technologii Expertus

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - duże tekstowe bazy danych