Informacje o firmie

Firma Splendor® ma duże doświadczenie w tworzeniu oprogramowania obsługującego tekstowe bazy danych:

Stosowane technologie:

Splendor, Expertus, cytowania

Splendor Systemy Informacyjne

Splendor qrcode dane kontaktowe
Splendor i Expertus są znakami towarowymi zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym RP pod numerami 127868 i 127869.