Oprogramowanie

Specjalistyczne oprogramowanie konwersji baz danych

Konwersje baz katalogowych i baz bibliograficznych pomiędzy różnymi formatami.


Przykłady zastosowań

Splendor, Expertus, konwersje danych

Expertus - konwersje pomiędzy różnymi formatami