Oprogramowanie

System Expertus zapewnia kompleksową obsługę procedur bibliometrycznych.
Na bieżąco śledzimy wytyczne Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (dawniej KBN).

Moduł bibliometryczny dostępny jest w dwóch wersjach: Szczegółowy opis funkcji dostępnych w bazach tworzonych przy użyciu systemu Expertus jest omówiony w punkcie:
Tworzenie zestawień bibliometrycznych - moduł Expertus®BibliometriaBibliometria w bazach bibliograficznych tworzonych w systemie CDS/ISIS

Moduł bibliometryczny systemu Expertus może być stosowany nie tylko do bibliografii dorobku naukowego tworzonych w systemie Expertus, lecz także do bibliografii tworzonych systemie CDS/ISIS, co pozwala na uzyskiwanie szczegółowej analizy i statystyki bibliometryczna w postaci tabelarycznej i graficznej także z baz danych tworzonych w pakiecie CDS/ISIS.


Moduł jest elastyczny i współpracuje z bazami CDS/ISIS o dowolnej strukturze. Warunkiem jest rejestracja wskaźników bibliometrycznych. Szczegółowych informacji i porad udzielamy na życzenie.
W punkcie Bazy CDS/ISIS w Internecie omówiono zastosowanie oprogramowania Expertus WWW do udostępniania w Internecie dowolnych baz danych tworzonych w systemie CDS/ISIS.

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - bibliometria dla baz CDS/ISIS do SQL