Oprogramowanie

Obsługa wypożyczeń i rezerwacji pozycji poprzez Internet dla baz katalogowych CDS/ISIS

Oprócz bezpośredniego udostępniania w Internecie baz danych CDS/ISIS dowolnego typu, możliwe jest także wykorzystanie modułu Expertus®WWW do udostępniania w Internecie katalogów druków zwartych oraz automatyzacji obsługi wypożyczalni i rezerwacji pozycji on-line.

W skład kompletnego rozwiązania zapewniającego obsługę wypożyczalni z możliwością rezerwacji pozycji on-line wchodzą następujące elementy:


Uwaga: Powyższa metoda może być zastosowana przez biblioteki, które posiadają:

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - wypożyczalnia dla baz CDS/ISIS i opartych na SQL