Oprogramowanie

Obsługa systemu sprzedaży i zamówień poprzez aplikację PDA

Expertus Mobile - aplikacja PDA współpracująca z systemami sprzedaży i zamówieńExpertus Mobile jest aplikacją PDA przeznaczoną dla przedstawicieli terenowych przyjmujących zamówienia.
Oprogramowanie może współpracować z dowolnym systemem sprzedaży umożliwiającym wymianę danych poprzez format comma delimited (i dowolny inny równoważny) w trybie on-line lub off-line.

Oznacza to, że Expertus Mobile może współpracować zarówno z nowoczesnymi systemami jak i systemami starszej generacji (np. Clipper).

System centralny działa w siedzibie firmy, a Expertus Mobile na urządzeniach przenośnych PDA używanych w terenie przez przedstawicieli firmy.

Funkcje systemu Expertus Mobile:Przegląd funkcji systemu

Standardowy ekran urządzenia PDA
Autoryzacja poprzez podanie identyfikatora i hasła.
Pobranie danych z systemu centralnego
Przeglądanie bazy danych (klienci, u których zbiera się zamówienia)
Wybór klienta
przygotowanie zamówienia (wybór produktu)
określenie ilości i obliczenie ceny
klawiatura może być wyświetlana na życzenie
szczegółowe dane o produkcie (cena dla danego klienta, zasoby magazynowe)
wyszukiwanie produktu wg określonego pola lub poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe bez zawężania do pola
wybrane rekordu w całej bazie danych (są zaznaczone)
lista produktów zawężona tylko do wybranych
powrót do pełnego wykazu
przesłanie zamówienia do systemu centralnego
zamknięcie systemu

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - zamówienia mobilne