Oprogramowanie

Bibliografie dziedzinowe, bibliografie zawartości wydawnictw

Expertus zapewnia pełną obsługę (tworzenie i udostepnianie) bibliografii dziedzinowych (bibliografii zawartości czasopism i innych wydawnictw). Może być także stosowany do udostępniania baz danych tworzonych w innych systemach (np. CDS/ISIS).

Funkcje systemu:

Bibliografia dziedzinowa - wyszukiwanie zaawansowane przy użyciu tezaurusa


Przykłady realizacji (linki dostępne w wykazie wdrożeń):

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - bibliografie dziedzinowe