Lista czasopism punktowanych MNiSW 2014
(31 grudnia) w systemie ExpertusLista opublikowana 31 grudnia 2014
- informacje i uwagi


Korzystając z plików pdf opublikowanych przez MNiSW 31 grudnia 2014 utworzyliśmy wykaz czasopism punktowanych z podziałem na listy A, B, C i udostępniamy go użytkownikom systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus w modułach rejestracyjnym, sprawozdawczym i transportu do PBN.
W trakcie prac nad konwersją danych przeprowadziliśmy analizę zawartości danych posługując się metodą zastosowaną poprzednio do analizy danych z 17 września 2012 i 21 grudnia 2012 (opis metody w publikacji w FBM).

Tak jak poprzednio natrafiliśmy na:
  1. błędne ISSN (nie spełniające warunków określonych przez issn.org),
  2. duplikaty czasopism (z różnymi ISSN, p-issn, e-issn, nieuwzględnianie zmian tytułów)
  3. inne usterki (niekonsekwencje)
  4. oraz sytuacje poprawne, lecz niejednoznaczne z uwagi na zbyt wąski zakres danych identyfikujących czasopismo (udostępnianych publicznie)


Uwaga: warto zauważyć, że niektóre tytuły, które znalazły się na wykazie z wrześnie 2012 i zostały usunięte w grudniu 2012, powróciły w roku 2013 oraz w roku 2014; przykład: Poznan Studies in Contemporary Linguistics (0137-2459) na wykazie C, mimo że na wykazie A jest: Poznan Studies in Contemporary Linguistics (1897-7499).

Wnioski przedstawione przez nas w publikacji w Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 (9) pozostają nadal aktualne i w związku z tym prosmy o szczególną uwagę podczas interpretacji raportów mechanizmu automatycznego przepunktowania publikacji z roku 2014 w systemie Expertus.

Na wykazie A występują duplikaty zapisów od pozycji 10951 aż do 10996

Poniżej prezentujemy wyniki analizy po usunięciu tych duplikatów.

Błędne numery ISSN

Wykaz Pozycja Tytuł ISSN Punkty
C 2513 Miteilungsblatt des Instituts fur soziale Bewegungen 10173-2471 10
10-znakowy ISSN (poprawny to: 0173-2471).
C 1511 Greek Roman and Byzantine Studies 0017-3916 10
|
C 1512 Greek Roman and Byzantine Studies 0017–3916 10
to samo czasopismo; powodem duplikatu jest błąd w drugim issn (znak na czwartej pozycji)
numery issn są różne, choć pozornie identyczne
może to powodować dalsze błędy w systemach informatycznych korzystających z takich danych
C 7 AA Files 0261-6823 10
|
C 8 AA Files 0261-6824 10
błędny issn w drugim zapisie
C 128 American Journal of Philology 0002-9475 10
|
C 129 American Journal of Philology 1892-8244 10
błędny issn w drugim zapisie
C 1404 Fortress: The Castles and Fortifications Quarterly 0955-985X 10
|
C 1405 Fortress: The Castles and Fortifications Quarterly 0995-985X 10
błędny issn w drugim zapisie
C 1416 Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome 1748-410x 10
|
C 1417 Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome 1784-410X 10
błędny issn w pierwszym zapisie
C 1509 Greece and Rome 0017-3835 10
|
C 1510 Greece and Rome 0017-3885 10
błędny issn w drugim zapisie
A 7252 JOURNAL OF URBAN HISTORY 0096-1442 15
|
C 2147 Journal of Urban History 0096-1443 10
błędny issn w drugim zapisie
C 2603 Naamkunde. Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlands taalgebied 0167-5257 10
|
C 2604 Naamkunde. Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlands taalgebied 0167-5357 10
błędny issn w drugim zapisie
|
C 2969 Post-Medieval Archaeology 0079-4236 10
C 2970 Post-Medieval Archaeology 0079-4237 10
błędny issn w drugim zapisie
|
C 3854 Texte zur Kunst 0940-9459 10
|
C 3855 Texte zur Kunst 0940-9596 10
błędny issn w drugim zapisie


Duplikaty

Wykaz Pozycja Tytuł ISSN Punkty Uwaga
A 232 ADDICTION RESEARCH & THEORY 1606-6359 25 p-issn
C 60 Addiction Research & Theory 1476-7392 10 e-issn
duplikat, różna punktacja [link]
|
C 72 Aevum 0001-9593 10 p-issn
C 73 Aevum 1827-787X 10 e-issn
duplikat [link]
|
C 200 Anglo-Saxon England 0263-6751 10 p-issn
C 201 Anglo-Saxon England 1474-0532 10 e-issn
duplikat [link]
|
C 249 Anthropological Journal of European Cultures 0960-0604 10
C 250 Anthropological Journal of European Cultures 1755-2923 10
poz. C249: Anthropological Yearbook of European Cultures do 2007
poz. C250 kontynuacja p-issn 1755-2923 e-issn 1755-2931 [link]
|
C 257 Anthropology Today 0268-540X 10 p-issn
C 258 Anthropology today 1467-8322 10 e-issn
duplikat
|
C 270 Antropologi Indonesia 1693-167X 10 p-issn
C 271 Antropologi Indonesia 1693-6086 10e-issn
duplikat [link]
|
A 961 ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC 1432-0665 20 e-issn
C 385 Archive for Mathematical Logic 0933-5846 10 p-issn
duplikat, różna punktacja [link]
|
C 502 Australasian Victorian Studies 1325-2585 10 ... annual
C 503 Australasian Victorian Studies 1327-8746 10 ... journal
zmiana, to samo czasopismo [link]
|
C 512 Axiomathes 1122-1151 10 p-issn
C 513 Axiomathes 1572-8390 10 e-issn
duplikat
|
C 606 Book History 1098-7371 10 p-issn
C 607 Book History 1529-1499 10 e-issn
duplikat
|
B 363 Camera Separatoria 2083-6392 1 p-issn
B 364 Camera Separatoria 2299-6265 1 e-issn
duplikat
|
A 2036 Chemistry Education Research and Practice 1109-4028 30 p-issn
C 809 Chemistry Education Research and Practice 1756-1108 10 e-issn
duplikat [link]
|
A 2243 CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST 1385-4046 20
C 845 Clinical Neuropsychologist 0920-1637 10
to samo czasopismo
poz. A2243: The Clinical Neuropsychologist (1995 - ...); p-issn 1385-4046 (Print), e-issn 1744-4144 [link]
poz. C845: poprzedni issn [link]
|
C 889 Concilium medii aevi 1437-904X 10 issn wersji na CD-ROM
C 890 Concilium medii aevi 1437-9058 10 p-issn
duplikat [link]
|
C 908 Contemporary Theatre Review 1048-6801 10 p-issn
C 909 Contemporary Theatre Review 1477-2264 10 e-issn
duplikat
|
A 9046 Poznan Studies in Contemporary Linguistics 1897-7499 15 e-issn
C 2972 Poznan Studies in Contemporary Linguistics 0137-2459 10 p-issn
duplikat
|
A 2997 EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 0888-3254 20 p-issn
C 1095 East European Politics and Societies 1533-8371 10 e-issn
duplikat [link]
|
A 3085 Educational Philosophy and Theory 0013-1857 15 p-issn
C 1124 Educational Philosophy and Theory 1469-5812 10 e-issn
duplikat
|
C 1291 European Medieval Drama 1287-7484 10
C 1292 European Medieval Drama 1378-2274 10
to samo czasopismo [link]
|
C 1463 Germanic Review (The) 0016-8890 10 p-issn
C 1464 Germanic Review (The) 1930-6962 10 e-issn
duplikat
|
A 4260 HISTORY WORKSHOP JOURNAL 1363-3554 35
C 1660 History Workshop Journal 0309-2984 10
niemal na pewno duplikat poz zmianie wydawcy/issn
poz. A4260: p-issn 1477-4569, e-issn 1363-3554, Oxford University Press, 1995-
poz. C1660: London : Routledge & Kegan Paul, -[1994]
|
A 6107 JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY 1478-9949 20 p-issn
C 2018 Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 1478-9957 10 e-issn
duplikat [link]
|
A 7010 Journal of Studies on Alcohol and Drugs 1937-1888 30 od 2007
C 2107 Journal of Studies on Alcohol and Drugs 0096-882X 10 do 2006, zmiana tytułu
duplikat [link]
|
A 7493 Learning Media and Technology 1743-9884 30 kontynuacja, zmieniony tytuł i issn
C 2273 Learning Media and Technology 1358-1651 10 Journal of Educational Media (1996-2004)
duplikat [link]
|
C 2297 Lettre de Zuylen et du Pontet SINCE 2006: Cahiers Isabelle de Charri?re / Belle de Zuylen Papers 0920-9468 10
C 2298 Lettre de Zuylen et du Pontet SINCE 2006: Cahiers Isabelle de Charri?re / Belle de Zuylen Papers 1872-7832 10
poz. C2297: ten sam wydawca, issn notowany np. w 2000 r. [link]
|
C 2541 Modern Italy 1353-2944 10 p-issn
|
C 2542 Modern Italy 1469-9877 10 e-issn
duplikat [link]
A 8339 Nordic Psychology 1901-2276 15
|
C 2683 Nordic Psychology 0029-1463 10 poprzedni issn do 2005
to samo czasopismo [link]
A 9527 Review of Cognitive Linguistics 1877-9751 25
|
C 3153 Review of Cognitive Linguistics 1572-0268 10
duplikat
poz. A9527: to samo czasopismo po zmianie tytułu i issn [link]
poz. C3153: Annual Review of Cognitive Linguistics (...-2009) [link]
C 3335 Rivista di cultura classica e medioevale 0035-6085 10 p-issn
|
C 3336 Rivista di cultura classica e medioevale 1724-062X 10 e-issn
duplikat [link]
C 3343 RIVISTA DI LETTERATURA ITALIANA 0392-825X 10 p-issn
|
C 3344 Rivista di Letteratura Italiana 1724-0638 10 e-issn
duplikat [link]
C 3885 The Journal of the Society for American Music 1752-1963 10 p-issn
|
C 3886 The Journal of the Society for American Music 1752-1971 10 e-issn
duplikat [link]
A 10696 URBAN EDUCATION 0042-0859 20
|
C 4053 Urban Education 0143-9154 10
poz. A10696: USA [link]
poz.C [link]


Prawdopodobnie duplikaty

Wykaz Pozycja Tytuł ISSN Punkty
C 690 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse oudheidkundige bond 0166-0470 10
C 691 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse oudheidkundige bond 1381-1541 10
najprawdopodobniej to samo; wymaga dalszej analizy [link]
|
A 3300 EPILEPSIA 0013-9580 40
C 1180 Epilepsia 0356-598X 10
być może duplikat; wymaga dalszej analizy; usunięte z wykazu w grudniu 2012, powróciło w 2013
|
C 1426 Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 0016-0725 10
C 1427 Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 1422-4380 10
być może duplikat, ale wymaga dalszej analizy
poz. C1426 [link]
poz. C1427 [link]
|
C 2500 Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies. 0922-0887 10
C 2501 Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies. 1782-3404 10
najprawdopodobniej duplikat, czasop. 1782-3404 usunięte z wykazu w grudniu 2012


Różne czasopisma

Wykaz Pozycja Tytuł ISSN Punkty
B 31 Acta Neophilologica 1509-1619 4
C 44 Acta Neophilologica 0567-784X 10
poz. B31: UWM
poz. C44: Uniwersytet w Lublanie
|
A 1989 CHAOS 1054-1500 40
C 804 CHAOS 0108-4453 10
różne czasopisma
|
C 981 Dacoromania 0342-0299 10
C 982 Dacoromania 1582-4438 10
Freiburg
Bukareszt
|
A 3638 EYE 0950-222X 25
C 1313 Eye 0960-779X 10
różne czasopisma
|
A 5868 JOURNAL OF DENTISTRY 0300-5712 40
B 1048 Journal of Dentistry 1728-3426 3
różne czasopisma
|
B 1308 Management 1429-9321 7
B 1309 Management 1854-4223 8
różne czasopisma
|
A 7930 MINERVA 0026-4695 35
C 2506 Minerva 0213-9634 10
poz. A7930: [link]
poz. C2506: Hiszpania [link]
|
A 1980 CEREBRAL CORTEX 1047-3211 40
C 801 Cerebral Cortex 1566-6816 10
poz. A1980: p-issn, e-issn to 1460-2199; Oxford University Press
poz. C801: Plenum Press
|
C 1556 Helikon 0017-9981 10
C 1557 Helikon 0017-999X 10
poz. C1556: Helikon. Rivista di tradizione e cultura classica; Rzym
poz. C1557: Budapeszt
|
A 10260 STUDIA PSYCHOLOGICA 0039-3320 15
B 2151 Studia Psychologica 1642-2473 3
poz. A10260: Bratysława
poz. B2151: Warszawa
|
A 10363 TALANTA 0039-9140 40
C 3803 Talanta 0165-2486 10
poz. A10363: metody chemiczne analityczne
poz. C3803: historia starożytna
|
A 4350 Iberica 1139-7241 15
C 1696 Iberica 0153-0364 10
poz. A4350: Madryt [link]
poz. C1696: Paryż [link]
|
B 742 HISTORIA URBANA 1221-650X 4
C 1608 Historia Urbana 1132-189X 10
poz. B742: Rumunia
poz. C1608: Hiszpania [link]
|
C 1976 Journal of Asian and African Studies 0021-9096 10
C 1977 Journal of Asian and African Studies 0387-2807 10
poz. C1976: Wielka Brytania [link]
poz. C1977 Japonia [link]
|
C 2305 LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica 0254-9239 10
C 2306 Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica 2210-8823 10
poz C2305: błędny tytuł, powinno być: Lexis, Peru; wydawane po hiszpańsku [link]
|
C 2906 Philosophica 0379-8402 10
C 2907 Philosophica 0872-4784 10
poz. C2906: Belgia [link]
poz. C2907: Portugalia [link]
|
B 1956 Rozprawy Komisji Językowej 0084-2990 3
B 1957 Rozprawy Komisji Językowej 0076-0390 7
poz. B1956: Wrocław [link]
poz. B1957: Łódź
|
B 2112 Studia Judaica 1506-9729 7
C 3684 Studia Judaica 1221-5163 10
poz. B2112: Polska [link]
poz. C3684: Rumunia [link]
|
A 10403 Telos 0090-6514 15
C 3827 Telos 0213-084X 10
poz. A10403: USA [link]
poz. C3827: Hiszpania [link]


Prawdopodobnie różne czasopisma

Wykaz Pozycja Tytuł ISSN Punkty
C 470 AS mediatijdschrift 0773-5855 10
C 471 AS Mediatijdschrift 1377-5197 10
|
A 7487 LEARNING & MEMORY 1072-0502 35
C 2271 Learning & Memory 0143-7534 10
poz. A7487 [link]
poz. C2271: brak szczegółowych danych
|
C 3048 Quaderni di Storia 0391-6936 10
C 3049 Quaderni di storia 1722-5043 10
nie ustaliliśmy szczegółowych danych


Ponadto zniekształcone tytuły (na wykazie pdf):

Zeszyty Naukowe - do analizy; najprawdopodobniej różne

Wykaz Pozycja Tytuł ISSN Punkty
B 2468 ZESZYTY NAUKOWE 1641-9723 4
B 2469 Zeszyty Naukowe 1734-4468 4
|
B 2470 Zeszyty Naukowe 0860-9608 6
B 2471 Zeszyty Naukowe 1642-9613 6
|
B 2472 Zeszyty Naukowe 1897-2500 6

Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Rozporządzenia i komunikaty MNiSW (2014)

Splendor, Expertus, cytowania

Lista czasopism
punktowanych 2014

wg wykazu
z 31 grudnia 2014