PBN 2.0 - dot. komunikatu OPI z 19 lipca 2019 r.PBN 2.0 - dot. komunikatu OPI z 19 lipca 2019 r.w związku z ogłoszeniem Ośrodka Informacji Naukowej z 19 lipca 2019 r. dotyczącym planowanych zmian w funkcjonowaniu platformy PBN i budową nowego systemu PBN 2.0 uprzejmie informujemy, że przystąpiliśmy do modyfikacji systemu Expertus zgodnie z ramowymi wytycznymi; szczegóły przedstawimy po ukazaniu się szczegółowych specyfikacji dot. systemu PBN 2.0.
Komunikat OPI wskazuje, że istotne są następujące sprawy:
Splendor, Expertus, cytowania

PBN 2.0