Data opublikowania: 4 maja 2024

Kolekcja repozytoryjna i dane badawcze

rep001.png

Moduł kolekcji repozytoryjnej pozwala na rozbudowę bibliografii dorobku do postaci pełnotekstowej kolekcji repozytoryjnej umożliwiającej:
  • załączanie wielu plików pdf (i plików innych formatów) do jednego rekordu,
  • zatytułowanie każdego załączonego pliku,
  • udostępnianie plików jako linków z rekordu bibliograficznego z możliwością ograniczania dostępu na poziomie każdego pliku (dostęp wolny, pliki udostępniane z ograniczeniem do wykazu IP uczelnianych, pliki nieudostępniane),
  • zawężanie wyszukiwania do rekordów, które mają załączony plik.

Zawężanie wyników wyszukiwania

Dowolne wyszukiwanie w module WWW można zawęzić tylko do tych opisów, których tekst jest dostępny (w repozytorium lub w inny sposób).

rep002.png


Link do pełnego tekstu

Linki do plików przechowywanych w kolekcji repozytoryjnej są dostępne bezpośrednio z opisu bibliograficznego

rep003.png

Możliwe jest definiowanie wielu formatów wyświetlania, co pozwala na umieszczenie linku do pełnego tekstu np. tylko w formacie pełnym, a pozostałe formaty wyświetlania opisu,
jak np. format do analiz, bibliograficzny itp. zawierają wyłącznie to, co niezbędne do danego zastosowania.