Data opublikowania: 4 maja 2024

Autor pierwszy, pierwszy-równorzędny, ostatni i korespondencyjny

System Expertus umożliwia rejestrację i wyszukiwanie danych wg pozycji i funkcji autora w publikacji.

cfl001.png

Expertus zapewnia uzyskiwanie zestawień bibliograficznych:

  1. dla wskazanego autora wg jego pozycji/funkcji: autor pierwszy, pierwszy-równorzędny, ostatni, korespondencyjny, pierwszy lub korespondencyjny
  2. dla całej jednostki: dowolny autor z jednostki był autorem pierwszym, pierwszym-równorzędnym, ostatnim, korespondencyjnym, pierwszym lub korespondencyjnym

Zawężanie dowolnego wyszukiwania do sytuacji, w których jakikolwiek autor jednostki pełnił określoną funkcję

Przykład wyszukiwania ogólnego - rezutaty dowolnego wyszukiwania można zawęzić do takich przypadków, w których jakikolwiek autor z jednostki jest pierwszym, pierwszym-równorzędnym, ostatnim, korespondencyjnym, pierwszym albo korespondencyjnym.

cfl002.png