Data opublikowania: 4 maja 2024

Expertus - dane ewaluacyjne i efektywność

moduł kontrolny przeznaczony dla kierowników dyscyplin naukowych, specjalistów w zakresie ewaluacji.

ewa001.png

Funkcje modułu:

 1. ustalenie limitu udziałów jednostkowych dla wszystkich osób zaliczanych do par. 11 ust. 1 punkty 1,2,3 na podstawie danych z lat zarejestrowanych dotychczas i symulacji bieżącego roku oraz lat następnych,
 2. ustalenie liczby N na okres 2022-2025,
 3. ustalenie wartości 3N na okres 2022-2025,
 4. bieżącą kontrolę wartości udziałów jednostkowych i ich wartości dla wszystkich pracowników, w tym:

  • wykrywanie pracowników bez slotów zapewniających uniknięcie sankcji (par. 17 ust. 8),
  • wykrywanie pracowników, którzy mają mniej slotów niż wynosi limit,
  • wykrywanie pracowników, którzy pozornie mają wystarczającą liczbę slotów, lecz po odrzuceniu części z nich na mocy przepisów par. 17 w istocie mogą zaoferować jednostce mniej slotów niż wynosi limitSzczegółowe informacje o każdej osobie objętej par. 11 ust. 1 punkty 1,2,3

 • nazwisko i imię
 • orcid
 • jednostka organizacyjna / wydział
 • data zatr.:
 • dyscyplina limit slotów 2017-2021
 • dyscyplina limit slotów 2022-2025
 • w zależności od wariantu składania oświadczeń reprezentowanych dyscyplinach:

  • limit slotów
  • "półlimit" (patrz par. 17 ust. 1 pkt.1, pkt.2: rozdział, redakcja, autorstwo monografii, gdy cała monografia wg wykazu poniżej 200, a osoba zaliczana do par. 11 ust. 1 punkt 1 lub 3)
  • suma slotów
  • suma punktów
  • suma slotów użytecznych
  • suma punktów wynikająca ze slotów użytecznych

 • dyscyplina i przynależność do odpowiedniej grupy wg par. 11 ust. 1 punkty 1,2,3 w każdym roku

Specjalizowane indeksy wyszukiwawcze

Indeksy wyszukiwawcze umożliwiają precezyjne wyszukiwanie informacji.

ewa002.png

Dostępne pola wyszukiwawcze:

 1. autor, jednostka, orcid

  • autor
  • orcid
  • wydział - nazwa
  • jednostka organizacyjna - nazwa

 2. braki slotów

  • autorzy NZD braki slotów 2017-2021,2022-2025
  • autorzy NZD braki slotów 2022-2025
  • autorzy NZD braki slotów 2017-2021

 3. dyscypliny 2022-2025

  • dyscypliny w latach 2022-2025
  • dyscypliny w roku 2022
  • dyscypliny w roku 2023
  • dyscypliny w roku 2024
  • dyscypliny w roku 2025

 4. dyscypliny 2017-2021

  • dyscypliny w latach 2017-2021
  • dyscypliny w roku 2017
  • dyscypliny w roku 2018
  • dyscypliny w roku 2019
  • dyscypliny w roku 2020
  • dyscypliny w roku 2021


  • dyscypliny 2022-2025, 2017-2021

   • dyscypliny w latach 2017-2021,2022-2025

  • indeks przekrojowy 2022-2025

   • indeks przekrojowy 2022-2025 - wszystkie kody
   • NZD-rok
   • NZD-dyscyplina-rok
   • NZD-1dys-rok-dyscyplina
   • NZD-2dys-rok-dyscyplina
   • NZD-dyscyplina-limit
   • NZD-dyscyplina-rok-limit
   • par. 11 ust. 1 dla 2022-2025

  • indeks przekrojowy 2017-2021

   • indeks przekrojowy 2017-2021 - wszystkie kody
   • NZD-rok
   • NZD-dyscyplina-rok
   • NZD-1dys-rok-dyscyplina
   • NZD-2dys-rok-dyscyplina
   • NZD-dyscyplina-limit
   • NZD-dyscyplina-rok-limit
   • par. 11 ust. 1 dla 2017-2021


Automatycznie generowane klucze wyszukiwawcze

Dostęp do danych jest możliwy przy pomocy automatycznie generowanych kluczy wyszukiwawczych.

ewa003.png

Np.

 • oznaczenie wariantu-dyscyplina-zero (udostępnia wykaz osób nie posiadających żadnej publikacji uwalniającej od sankcji),
 • oznaczenie wariantu-dyscyplina-braki (udostępnia wykaz osób posiadających zbyt mało slotów),
 • oznaczenie wariantu-dyscyplina-niedomiar-efektywnych (udostępnia wykaz osób posiadających pozornie wystarczającą liczbę slotów, lecz zbyt niską w istocie - patrz par. 17 rozporządzenia, np. dla penoetatowca w jednej dyscyplinie: 1 art. i 7 nisko punktowanych rozdziałów, a więc faktycznie 3 sloty do dyspozycji),
 • dyscyplina-2022-2025 (udostępnia wykaz osób reprezentujących wskazaną dyscyplinę),
 • dyscyplina-2023 (udostępnia wykaz osób reprezentujących wskazaną dyscyplinę w roku 2023 itp. dla każdego roku osobno),
 • N-2022 (i podobnie dla każdego roku z zakresu 2022-2025: wykaz osób zaliczanych do par. 11 ust. 1 punkt 1 we wskazanym roku),
 • D-2022 (i podobnie dla każdego roku z zakresu 2022-2025: wykaz osób zaliczanych do par. 11 ust. 1 punkt 2 tj. szkoła doktorska we wskazanym roku),
 • Z-2022 (i podobnie dla każdego roku z zakresu 2022-2025: wykaz osób zaliczanych do par. 11 ust. 1 punkt 3 we wskazanym roku),
 • N-dyscyplina-2022 (i podobnie dla każdego roku, a także D oraz Z - patrz wyżej) na oznaczenie osób N w danej dyscypline we wskazanym roku np. N-NAUKI FARMACEUTYCZNE-2023,
 • N-2DYS-2022-dyscyplina1-dyscyplina2 np. N-2DYS-2022-NAUKI FARMACEUTYCZNE-NAUKI MEDYCZNE tj. osoby N reprezentujące w roku 2022 dwie podane dyscypliny (i podobnie np. Z - par. 11 ust. 1 pkt. 3),
 • N-dyscyplina-limit-wartość (pozwala wyszukać osoby należące do N w danej dyscyplinie i mające wskzany limit slotów; podane są wszystkie występujące faktycznie w danych możliwości) np.

  • N-MATEMATYKA-LIMIT-1 00 (tj. N w dyscyplinie matematyka limit w okresie ewaluacyjnym: 1.00)
  • N-MATEMATYKA-LIMIT-2 00 (tj. limit 2.00)
  • N-MATEMATYKA-LIMIT-2 52 (tj. limit 2.52)
  • N-MATEMATYKA-LIMIT-3 00 (tj. limit 3.00)
  • N-MATEMATYKA-LIMIT-3 76 (tj. limit 3.76)
  • N-MATEMATYKA-LIMIT-4 00 (tj. limit 4.00)
  • podobnie dla Z (par. 11 ust. 1 pkt. 3 i D dla szkoły doktorskiej - tutaj dla całego okresu limit 4)

 • N-dyscyplina-limit-rok-wartość (pozwala wyszukać osoby należące do N w danej dyscyplinie w podanym roku i mające w całym okresie ewaluacyjnym wskzany limit slotów; tu także podane są wyłącznie wartości faktycznie w danych) np.

  • N-PSYCHOLOGIA-LIMIT-2022-1 00 (tj. N w dyscyplinie psychologia limit w okresie ewaluacyjnym: 1.00)
  • N-PSYCHOLOGIA-LIMIT-2022-2 00 (tj. limit 2.00)
  • N-PSYCHOLOGIA-LIMIT-2022-3 00 (tj. limit 3.00)
  • N-PSYCHOLOGIA-LIMIT-2022-4 00 (tj. limit 4.00)
  • tu także jak wyżej podobnie dla Z (par. 11 ust. 1 pkt. 3 i D dla szkoły doktorskiej - tutaj dla całego okresu limit 4)

 • dostępne są także kody specjalne pozwalające np. znaleźć osoby, które w dwóch pierwszych latach tj. 2022 i 2023 należały do N, a w dwóch kolejnych zaliczane są do par. 11 ust. 1 pkt. 3 (w Expertusie oznaczane Z) itp.

Formaty wyświetlania

Formaty wyświetlania dobierane są automatycznie na podstawie rozpoznania zadanego zapytania

ewa004.png

Szeregowanie wyników

ewa005.png

Wyszukiwanie braków slotów, pozornego wypełnienia slotów

ewa006.png

Wyszukiwanie osób N w danej dyscyplinie w podanym roku ze wskazanym limitem 2022-2025

ewa007.png

Kody specjalne

na przykładzie okresu 2017-2021 trzy lata poza dyscypliną, przedostatni rok Z, ostatni N (kod 000ZN)

ewa008.png