Data opublikowania: 4 maja 2024

Expertus AUX

Uproszczona wersja modułu doradczego w zakresie ewaluacji przeznaczona dla instytucji, które nie korzystają z systemu Expertus i tworzą bibliografię bezpośrednio w PBN lub w innych systemach typu CRIS, bazach wiedzy, repozytoriach umożliwiających zapisanie niezbędnych danych w postaci tabel lub plików tekstowych.

aux001.jpg

Wykorzystywane dane:
 • plik z wykazem publikacji z profilu jednostki lub dane bibliograficzne w postaci xls, xml lub json (z innych systemów typu CRIS, baz wiedzy, repozytoriów),
 • wykaz pracowników naukowych i nauczycieli akademickich (wyłącznie fragment zawierający dane bezpośrednio dotyczące ewaluacji) lub równoważne dane z innych systemów typu cris.

Rezultat

Zestawienie wg algorytmu optymalizacyjnego wskazujące udziały wykorzystane i odrzucone (zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ewaluacji).

aux002.png

 1. zestawienie optymalizacyjne wg aktualnych oświadczeń ze wskazaniem slotów zaliczonych i odrzuconych,
 2. zestawienie optymalizacyjne uwzględniające pomijanie udziałów w publikacjach (automatyczne wskazanie udziałów do pominięcia w celu zmaksymalizowanie punktacji).


Zestawienie podsumowujące

aux003.png

 1. N (dla lat 2024 i 2025 przyjmujemy dane wg dnia przeprowadzenia analizy), 3N, wartość punktowa i ocena poziomu naukowego
 2. ustalenie limitu udziałów jednostkowych dla wszystkich osób zaliczanych do par. 11 ust. 1 punkty 1,2,3 (wg założeń jak powyżej)
 3. kontrola wartości udziałów jednostkowych i ich wartości dla wszystkich pracowników, w tym:
  • wykrywanie pracowników bez slotów zapewniających uniknięcie sankcji (par. 17 ust. 8),
  • wykrywanie pracowników, którzy mają mniej slotów niż wynosi limit,
  • wykrywanie pracowników, którzy pozornie mają wystarczającą liczbę slotów, lecz po odrzuceniu części z nich na mocy przepisów par. 17 w istocie mogą zaoferować jednostce mniej slotów niż wynosi limit dla danej osoby.