Data opublikowania: 4 maja 2024

Expertus® Ranking online - zestawienia rankingowe wg dowolnego warunku określanego na bieżąco

Moduł zintegrowany z wyszukiwarką internetową systemu Expertus WWW tworzy zestawienia rankingowe na podstawie dowolnego zapytania.

rax001.png

Zapytanie będące podstawą utworzenia rankingu można określić dowolnie np.
 • osiągnięcia określonego typu w podanym zakresie lat,
 • publikacje punktowane o punktacji przynajmniej 100 dostępne w open access (ogólnie lub wg wskazanej licencji),
 • publikacje z IF, w których autor z uczelni/pib był pierwszym autorem lub korespondencyjnym,
 • dowolne inne zapytanie, które można zadać w module wyszukiwawczym systemu Expertus.

Przesłanie wyników wyszukiwania do modułu Expertus Ranking online

Po wyświetleniu wyników tj. opisów osiągnięć/publikacji należy wybrać z górnego menu opcję 'analiza / ranking / wykazy' (w wersji uproszczonej także 'prześlij do modułu analizy/rankingu').

rax002.png


Z rozwijanej listy prezentującej dostępne opcje wybrać pozycję 'ranking'.

rax003.png

Zostanie wyświetlone menu konfiguracyjne modułu rankingów online, w którym należy określić: kryterium, rodzaj rankingu, warunki dotyczące pozycji/funkcji autora, sposób obliczania punktów (w przypadku kryterium dotyczącego ich wartości, a nie liczby punktowanych prac) oraz dodatkowy warunek pozwalający na selekcję autorów należących do grup badawczych lub powiązanych innymi zależnościami nie wynikającymi wprost ze struktury organizacyjnej.

Kryterium rankingu

Wybór kryterium rankingu - wg liczby publikacji, liczby prac punktowanych lub wartości punktacji

rax004.png

Kryterium
Liczba prac:
 • liczba prac ogółem
 • liczba prac ze wskaźnikiem Impact Factor
 • liczba prac punktowanych przez MNiSW

Wartość punktacji
 • wartość punktacji MNiSW
 • wartość wskaźnika Impact Factor
 • maksymalny Impact Factor w pojedynczej pracy


Metoda liczenia punktacji

Cała wartość punktacji lub wskazana metoda obliczania proporcji

rax005.png

w przypadku wskazania kryterium dotyczącego wartości punktacyjnej można określić dodatkowo sposób obliczania punktów dla autora.
Dostępne opcje to: cała wartość, proporcjonalnie do liczby wszystkich autorów pracy, proporcjonalnie do liczby autorów pracy z danej uczelni/pib (tj. bez obcych), proporcjonalnie do liczby autorów pracy z podaną afiliacją (np. wraz z doktorantami i innymi afiliującymi tzw. jednostek dodatkowych).

Autorzy / jednostki organizacyjne

Określa się także, czy ranking ma dotyczyć autorów, czy jednostek organizacyjnych.

rax006.png


Pozycja / funkcja autora

Wszyscy autorzy, wyłącznie pierwsi autorzy, autorzy korespondencyjni

rax007.png

Ranking może dotyczyć wszystkich autorów, autorów z uczelni/pib, autorów z afiliacją, może także zostać dodatkowo ograniczony do:
 • pierwszych autorów publikacji,
 • pierwszych, o ile są z uczeni/pib),
 • pierwszych autorów z afiliacją,
 • pierwszych spośród autorów z uczelni/pib (a więc przykładowo - może być to autor trzeci, o ile nie poprzedzał go inny autor uczelni/pib),
 • pierwszych spośród autorów z afiliacją (zatem na przykład - może być to autor trzeci, o ile nie poprzedzał go inny autor z afiliacją),
 • autorów korespondencyjnych,
 • autorów korespondencyjnych z uczelni/pib (Expertus pozwala na rejestrację także informacji o obcych autorach wskazanych do korespondencji),
 • autorów korespondencyjnych z afiliacją (jak wyżej).


Filtrowanie dodatkowe

opcja dodatkowa 'filtrowanie' - metoda na pomijanie współautorów, którzy nie należą do określonej grupy

rax008.png

opcja dodatkowa 'filtrowanie' pozwala na uwzględnienie w wykazie wyłącznie autorów powiązanych w sposób, który nie wynika wprost ze struktury organizacyjnej (grupy badawcze, wykładowcy na danym kierunku itp.); możliwe jest także pomijanie w wykazie takich osób.

Przykładowy wynik

rax009.png