Transport danych do PBN - publikacje bez oświadczeń ewaluacyjnychData opublikowania: 5 maja 2024.

Zapowiedź zmian w PBN - publikacje niezgłaszane do ewaluacji

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że po opublikowaniu specyfikacji technicznej przez OPI przystąpimy do rozbudowy modułu transportu danych z systemu Expertus do PBN, która zapewni możliwość przesyłania także publikacji bez oświadczeń.

Zainteresowanym użytkownikom zaoferujemy rozbudowę modułu.

Dane źrodłowe:

Szczegóły wkrótce w serwisie technicznym: wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Transport danych do PBN - publikacje bez oświadczeń ewaluacyjnych